Azijos studijos Lietuvoje
Originalo kalba: Lietuvių
Sudarytojai: Puzaitė, Evelina
Vertė: Žilaitytė, Joana Danutė; Baltuškevičius, Vladas; Baniulis, Julius; Geda, Sigitas; Juškaitis, Jonas; Kajokas, Donaldas; Karčiauskas, Mykolas; Korsakas, Kostas; Mackus, Algimantas; Neimantas, Romualdas; Patackas, Gintaras; Sruoga, Balys
ISBN: 9986-715-29-6
Leidimo vieta: Vilnius
Leidimo metai: 1999
Leidykla: Meralas

Šiame poezijos rinkinyje pateikiama įvairių laikotarpių japoniška tanka ir haiku alsuoja švelnia elegancija, grakštumu  bei harmonija. Tanka – penkių eilučių ritmingi kūriniai ( 5-7-5-7-7 skiemenys) bei haiku trieiliai (5-7-5 skiemenys) leis skaitytojui pajusti lyrišką japonišką dvasią. Rinkinys jaukiai apipavidalintas iliustracijomis, o eilėraščiai pasižymi vizualumu, subtiliomis užuominomis.

„Septintasis mėnulis“ susideda iš keturių dalių.

Pirmojoje surinktos eilės iš senųjų rinkinių. Tai – liaudies poezijos pavyzdžiai bei eilėraščiai iš seniausios japonų poezijos rinkinio „Kokinwakashū“ („Senos ir naujos Japonijos dainos“ – pirmosios imperatoriškosios poezijos antologija, sudaryta 905 m.). Taip pat „Hyakunin Isshū“  („Šimto poetų vieno posmo eilių rinktinė“, kuri buvo sudaryta 1235-1241 m. ir į kurią įtrauktos VII-XIII a. imperatorių, dvariškių bei kitų įžymybių eilės) ir vėlesnių poezijos rinkinių.

Antrojoje dalyje surinkta žymaus XII a. poeto Saigyō poezija. 262 Saigyō eilėraščiai buvo įtraukti į imperatoriškąsias poezijos antologijas. Jo vardas visuomet minimas kalbant apie tanka žanro klestėjimą.

Trečioji knygos dalis skirta tokiems žymiems XVII-XIX a. poetams kaip Bashō, Buson, Onitsura ir kitiems. Pats Matsuo Bashō daug prisidėjo tobulinant haiku meną. Poetas gyveno Tokugawa epochoje, Genroku laikais – tai buvo paskutinė feodalizmo vystymosi stadija, o taip pat – japonų literatūros aukso amžius. Šioje dalyje taip pat nemažai Bashō mokinių poezijos.

Ketvirtoji dalis skirta naujųjų amžių kūriniams. Du pagrindiniai autoriai – Masaoka Shiki bei Ishikawa Takuboku. Shiki kūryba turėjo didelę įtaką XXa. tanka ir haiku žanrams, aplink jį būrėsi daugelis to meto poetų.Tuo tarpu Ishikawa Takuboku buvo tanka žanro novatorius. Jo eilėse pinasi jautrus lyrizmas, subtili pshichologija, gili filosofinė mintis.

Projekto iniciatoriai: Japan foundation VDU
Top