Azijos studijos Lietuvoje
Rikiavimas pagal:

Gangas prasideda Himalajuose

Autoriai: Narvilas, Vytautas
Leidimo metai: 1981
Leidykla: Vaga

Autoriaus – Vytauto Narvilo kūrinys, skirtas tiems, kurie domisi Indija. Nesunku suprasti kodėl – ši knyga, be autoriaus asmeninių žinių ir patirties, remiasi seniausiais indų literatūros „paminklais“, tokiais kaip: Vedos, Upanišados, Mahabharata ir kt. Knygoje pasakojama ir analizuojama platus Indijos spektras, kurį sudaro : induizmo mokymas, filosofija, joga, kultūra, legendos, mitai, padavimai, dvasinės tiesos ir tiesiog kasdienis gyvenimas.  Sąlyginai nedidelės apimties knyga, talpina labai daug informacijos ir žinių.

Plačiau

Dvylika Rig–Vėdo himnų

Autoriai: Mironas, Ričardas
Leidimo metai: 1939
Leidykla: Studija

Knygoje keliaujama po indų, sanskrito, vedų, indologijos ir sanskritologijos pasaulį. Ši knyga – rimtas, sistemingas, nuoseklus, gilumon žvelgiantis mokslinis darbas, parašytas neatsisakant kūrybingumo, kuris knygos skaityma paverčia malonumu. Be abejo autorius įnešė žymią duoklę į ateities amžių laimingo Žmogaus dvasinį lobyną. Prieš R. Mironą lietuviai sanskritologijos ir indologijos mokslų šakose dar beveik nieko nebuvo nuveikę. Tad butent šiuo darbu R. Mironas pasišauna praarti pirmąją vagą šiu taurių mokslo šakų dirvonuose. Darbu autorius siekia atidengti lietuviškai skaitantiems bent mažytį žavingo vedų laikotarpio paveikslo kampelį

Dėmesį patraukia ir pačios knygos skaitymą paverčia malonumu knygos turinio išdėstimas. Autorius palaipsniui supažindina skaitytoją su visais terminais, Indo-iraniečių istorija, vedizmo raida ir tik vėliau imasi analizuoti himnus. Rigvedos interpretavimas yra sudėtingas, kai kurių jo himnų suvokimas tegali būti apytikris. Dėl to versdamas himnus R. Mironas laikosi kuo didžiausio tikslumo, norėdamas neaptemdyti jau ir be to mums tamsios žilos indų senovės dainiaus minties. Plačiau

Svečiuose pas 40 tautų

Autoriai: Šalčius, Matas
Leidimo metai: 1936, 1989

6 knygelių, leistų 1935-1936 m., serija. Parašyta publicisto ir keliautojo M. Šalčiaus (1890-1940). Knygelių turinį sudaro pažintine prasme įdomiausi, vertingiausi 1929-1933 m. kelionių įspūdžiai po Balkanus, Egiptą, Artimuosius ir Viduriniuosius Rytus, Indiją ir Kiniją. Šiuose beletrizuotuose pasakojimuose pateikiama nemaža geografinių, istorinių, etnografinių faktų, atspindimi to meto politinio ir visuomeninio gyvenimo įvykiai.

Už šį kūrinį 1936 metų vasario 16-ąją autorius gavo Spaudos fondo literatūrinę premiją. Knygelės buvo perleistos kaip viena knyga 1986 m.

Plačiau

Pratjekabuda, Rytų pasakos

Autoriai: Krėvė-Mickevičius, Vincas
Leidimo metai: 1912, 2008
Leidykla: Petro ofsetas

„Pratjekabuda“ ir „Rytų pasakos“ – Vinco Krėvės-Mickevičiaus orientalistinių apysakų rinkinys, kuris pasakoja apie žmogaus gyvenimo miegą, mirtį ir prabudimą. Knygoje vaizduojamas žmogus, kuris atsidūręs mirties akivaizdoje priartėja prie tikrojo savo sąmonės balso ir dvasinės pilnatvės. Ši rytietiškais motyvais paremta filosofinė knyga atskleidžia keletą pagrindinių romantizmo idėjų: žmogaus maištą prieš pasaulį, jo dvasios galybę bei idealų svarbą. Knygą sudaro Plačiau

Projekto iniciatoriai: Japan foundation VDU
Top