Azijos studijos Lietuvoje

Šalies įvaizdžio politika. Japonijos XXI a. viešosios diplomatijos patirtys

Autorius: Aurelijus Zykas
Mokslo įstaiga: Vytauto Didžiojo universitetas, Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
Vadovas: Doc. dr. Ina Dagytė
Autorius: Aurelijus Zykas
Gynimo data: birželio 20
Leidimo vieta: Kaunas
Leidimo metai: 2011
Leidykla: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla

Disertacijoje analizuojami Japonijos viešosios diplomatijos ypatumai ir pokyčiai XX-XXI a. sandūroje ir identifikuojami veiksniai, turintys įtaką Japonijos įvaizdžio formavimo sėkmei. Iškeliama darbo problema: kokiomis priemonėmis Japonijos vyriausybei pavyksta užtikrinti savo tarptautinio įvaizdžio sėkmę XXI a. pradžioje, ir kokie pagrindiniai iššūkiai jai kyla besikeičiančiame pasaulyje po Šaltojo karo. Disertacijoje savarankiškai sukonstruojama šalies įvaizdžio politikos struktūrinė-proceso schema, kurioje be tokių viešosios diplomatijos dėmenų kaip tikslai, objektas, subjektas, veiklos ir priemonės, didelis dėmesys skiriamas šalies įvaizdžio šaltinių veiksnio įtraukimui per enkapsuliavimo ir imanentinio trikampio mechanizmus. Pritaikant šią schemą atrinktų vyriausybinių dokumentų ir ekspertų interviu duomenų analizei, yra ištiriama 2001-2009 m. laikotarpio Japonijos viešosios diplomatijos struktūra, identifikuojamos jos raidos tendencijos nuo XX a. 8-ojo dešimtmečio, išryškinamos stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės.

Projekto iniciatoriai: Japan foundation VDU
Top