Azijos studijos Lietuvoje
1973

Valdas Jaskūnas yra Orientalistikos centro indologijos docentas ir administratorius, žurnalo „Kulturologija. Komparatyvistinės studijos“ redaktorių kolegijos narys, kasmetinės tarptautinės konferencijos „Azijos studijos. Problemos ir tyrinėjimai“ organizacinio komiteto narys, „Acta Orientalia Vilnesia“ redaktorių kolegijos sekretorius, konferencijos „Rytai – Vakarai“ organizacinio komiteto narys, kultūros, filosofijos ir meno instituto Komparatyvistinių kultūros studijų skyriaus mokslo darbuotojas. Taip pat Vilniaus universiteto dėstytojas ir vertėjas, verčiantis iš rusų, anglų ir sanskrito kalbų.

Pagrindinė mokslo tyrimų tema – komparatyvistinė kultūrologija, orientalistikos istorija ir teorija, Indijos estetika ir meno istorija.

Studijos
Doktorantūra (Dailės istorijos ir teorijos studijos, Vilniaus dailės akademija, Vilniaus fakultetas, 2002, Disertacijos tema – „Indijos meninės kultūros recepcija Vakaruose (Lyginamoji orientalistinių paradigmų analizė)“)
Magistras (Dailės istorijos ir teorijos studijos, Vilniaus dailės akademija, Vilniaus fakultetas, 1998)
Bakalauras (Filosofijos studijos, Vilniaus universitetas, Filosofijos fakultetas, 1995)

Biografijos faktai
2008: Vilniaus universiteto Orientalistikos centro dėstytojas
2008: LKFMI Komparatyvistinių kultūros studijų skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas
2003: LKFMI Komparatyvistinių kultūros studijų skyriaus mokslo darbuotojas
2002: LKFMI Komparatyvistinių kultūros studijų skyriaus jaunesnysis mokslo darbuotojas

El. paštas: valdas.jaskunas@cr.vu.lt

Monografijų sąrašas: Nėra

Sudarytų knygų sąrašas: Nėra

Straipsnių sąrašas

Projekto iniciatoriai: Japan foundation VDU
Top