Azijos studijos Lietuvoje
1894/1895 - 1943

Semitologas, žydų literatūros istorikas, VDU docentas, VU profesorius, hebrajų kalbos ir literatūros hebrajų kalba tyrinėtojas. Gyvendamas Kaune tyrinėjo žydų literatūrą, žydų–lietuvių literatūrinius ryšius, vadovavo Lietuvos universiteto (dab. VDU) Semitologijos katedrai. Lietuvos universitete N. Šapira skaitė keletą semitologijos kursų (arabų, sirų, aramėjų kalbas, lyginamąją semitų kalbų gramatiką, Koraną ir kt.), jo vadovaujama katedra rengė mokytojus žydų mokykloms.

N. Šapira aktyviai dalyvavo „Lietuvių ir žydų kultūrinio bendradrabiavimo draugijos“ veikloje (draugija veikė 1928–1937 m., pirmininkas M. Biržiška), priklausė bendrųjų sionistų Lietuvoje „Hacionim haklaliim beLita“ organizacijai (Kauno skyrius), kuri rūpinosi žydų gyvenimo diasporoje gerinimu, legalia bei nuosaikia jų emigracija į Palestiną. N. Šapira buvo daugelio žydų sionistinių laikraščių, taip pat „Lietuvos aido“, „Lietuvos žinių“, Vytauto Didžiojo universiteto ir Vilniaus universiteto leidinių bendradarbis, „Lietuviškosios enciklopedijos“ semitologijos skyriaus redaktorius.

N. Šapira dirbo aktyvų mokslinį darbą, paskelbė nemažai studijų hebrajų kalbos ir ypač literatūros klausimais. Vertingiausiu veikalu turėjo tapti „Naujoji hebrajų literatūra“ – numatyta dvylikos tomų studija apie hebrajų kalbos istoriją. Iki karo išspausdintas tik pirmasis jos tomas, vienu metu publikuotas Kaune ir Tel Avive (Izraelis). Darbas liko nebaigtas dėl autoriaus žūties Kauno IX forte.

Daugiau skaitykite:

Studijos
Doktorantūra (Semitologija, Vienos universitetas )

Biografijos faktai
1894 m. birželio 6 d. (kituose šaltiniuose 1895 m.): gimė Smolevičiuose, Minsko gubernijoje (Baltarusija).
1925–1926 m.: Lietuvos universiteto (dab. Vytauto Didžiojo universiteto) Humanitarinių mokslų fakulteto Semitologijos katedroje dirbo savanoriu (neturėjo etato).
1926–1940 m.: Lietuvos universiteto (dab. VDU) Semitologijos katedros vedėjas.
1927 m.: paskirtas lektoriumi, vėliau privatdocentu.
1932 m.: Lietuvos Respublikos Prezidento aktu suteiktas docento vardas.
1939 m.: Kaune ir Tel Avive (Izraelis) išleista „Naujoji hebrajų literatūra“ (I tomas).
1940 m.: perkeltas dirbti į Vilniaus universitetą, kuriame N. Šapirai suteiktas profesoriaus vardas (tų pačių metų rudenį, sovietų valdžiai uždarius Semitologijos katedrą, jis šio darbo neteko).
1941 m.: N. Šapira uždarytas į Kauno getą.
1943 m.: . gruodžio 18 d.: su šeima nužudytas Kauno IX forte.
1967 m.: Izraelyje išleistas antrasis „Naujosios hebrajų literatūros“ (I tomas) leidimas.

Monografijų sąrašas: Nėra

Sudarytų knygų sąrašas: Nėra

Projekto iniciatoriai: Japan foundation VDU
Top