Azijos studijos Lietuvoje
1908 - 1979

Pedagogas, kalbininkas, vertėjas, boksininkas. Buvo atsidavęs filologijai, poliglotas. Mokėjo apie 30 kalbų. Domėjosi senosioms kalboms, mokėjo sanskritą, oriją, lotynų, senąją graikų kalbas. Taip pat mokėjo prancūzų kalbą. Indija ir jos kalbos buvo dar viena aistra, jis sugebėdavo įžiebti susidomėjimą ne vienam savo studentui plačiau domėtis sanskritu, vėliau ir hindi kalba, kurią mokėsi savarankiškai ir subūrė nedidelę grupę mokinių. Rašė įvairius vadovėlius, žodynus, vertė grožinės literatūros kūrinius iš sanskrito, senovės graikų, prancūzų kalbų. Paskelbė straipsnių sanskrito, lietuvių ir rusų kalbų lyginamosios istorijos gramatikos klausimais. Labai domėjosi etimologija ir rašė etimologijos žodyną, kurio taip ir neužbaigė. Dirbo Kauno ir Vilkaviškio gimnazijose, vėliau įvairiuose Lietuvos universitetuose ir Černivcų universitete Ukrainoje. Taip pat buvo laikraščio „Tarybinis studentas“ ir žurnalo „kalbotyra“  redaktorius. Savo gyvenime užsiėmė ir sportu, 1930 metais tapo Lietuvos vidutinio svorio bokso čempionu.

Studijos
Bakalauras (Klasikinė filologija, Vytauto Didžiojo universitetas, Baigė 1933 m.)
Magistras (Orientalistika ir lyginamoji kalbotyra, Paryžiaus universitetas - Sorbona, Indijos Civilizacijos Institutas, 1933 - 1936)

Biografijos faktai
1944 - 1949: Kauno Valstybinis Universitetas, dėstytojas
1946 -1949: Kauno Valstybinis Universitetas, Istorijos ir filologijos fakulteto dekanas
1949 - 1950: Klaipėdos mokytojų instituto direktorius
1950 - 1954: Vilniaus pedagoginis institutas, Lietuvių kalbos ir literatūros fakulteto dekanas, Lietuvių kalbos katedros vedėjas, dėstytojas
1952 - 1954: Laikraščio „Tarybinis studentas“ redaktorius
1954 - 1955: Černivcų universitetas, lotynų kalbos katedros vedėjas
1958 - 1962: Vilniaus Universitetas, Užsienio kalbų dėstytojas
1958 - 1979: Žurnalo „Kalbotyra“ redaktorius
1962 - 1970: Vilniaus Universitetas, Prancūzų kalbos dėstytojas
1978: LTSR nusipelnęs dėstytojas
1976 - 1979: Vilniaus Universitetas, Klasikinės filologijos katedros vedėjas

Monografijų sąrašas:

Sudarytų knygų sąrašas: Nėra

Straipsnių sąrašas

Projekto iniciatoriai: Japan foundation VDU
Top