Azijos studijos Lietuvoje
1890 - 1940

Lietuvos žurnalistas, rašytojas, keliautojas, visuomenės veikėjas. Azijos studijų srityje žinomas kaip vienas iš Tarpukario keliautojų. 1929 m. lapkričio 20 d. su kitu garsiu to meto keliautoju Antanu Poška leidosi į kelionę Indijon. Keliautojai aplankė Balkanų šalis, Egiptą, Artimuosius Rytus, Iraną. Iš Teherano, palikęs sergantį A. Pošką, toliau vienas keliavo po Indiją (susitiko su Mahatma Gandžiu, R. Tagore), Pietryčių Aziją, japonų užkariautą Kiniją, Filipinus. Grįžęs į Lietuvą 1933 m., keliautojas rengė paskaitas, išleido 6 knygų seriją „Svečiuose pas 40 tautų“. Savo knygų serijoje Matas Šalčius pasakoja, lyg kelionėje būtų keliavęs vienas. Serija perleista kaip viena knyga 1989 m.

Biografijos faktai
1890 m. rugsėjo 20 d.: Gimė Čiudiškių kaime, Prienų rajone
1910–1914: Lietuvių mokytojų sąjungos leidinio „Mokykla“ redaktorius
nuo 1906 m.: Žurnalistas laikraščiuose: „Lietuvos ūkininkas“, „Vilniaus žinios“, „Santara“ „Lietuvos žinios“, „Ateitis“, „Naujoji gadynė“, „Darbininkas“, "Klaipėdos garsas", „Naujoji Romuva“, „Mūsų rytojus“, „Savivaldybė“, „Ūkininko balsas“.
1914-1918: Nenorėdamas būti paimtas į Rusijos armiją, migravo per Sibirą ir Japoniją į JAV. Ten rengė paskaitas apie Lietuvą. Šiai iškovojus nepriklausomybę, grįžo į Tėvynę.
1922-1923: ELTOS direktorius
1925-1929: Aktyviai keliavo po Europą, propagavo turizmą. 1929 m. tapo Lietuvos turizmo sąjungos valdybos sekretoriumi.
1929-1933: Kartu su Antanu Poška leidosi į žįgį motociklu per Europą, Afriką ir Aziją. Aplankius Egiptą, Palestiną, Siriją, Turkiją, Irane keliautojų keliai išsiskyrė. Šalčius vienas nukeliavo į Indiją, iš ten per Pietryčių Aziją pasiekė Kiniją. Iš ten grįžo į Lietuvą.
1933-1936: Lietuvoje rengė populiarias paskaitas apie Azijos šalis, išleido knygučių seriją "Svečiuose pas 40 tautų", kuri apdovanota vertinga premija
1936-1940: 1936 m. išvyko į Pietų Ameriką. Čia bandė suvienyti lietuvių išeiviją, Buenos Airėse leido laikraštį „Išvien“. Tačiau, nesulaukęs išeivijos palaikymo, tęsė keliones. Aplankė Argentiną, Urugvajų, Braziliją, Boliviją, Čilę, Paragvajų.
1940: Mirė Bolivijoje nuo ūmaus smegenų uždegimo. Palaidotas Guajaramerino mieste. Tiksli palaidojimo vieta nežinoma. 2005 m. liepos mėnesį Lietuvos keliautojų ekspedicija „Bolivija-Peru 2005“, vadovaujama Gintauto Babravičiaus, nustatė apytikslę keliautojo mirties vietą. Miesto centre, šalia bažnyčios buvo pastatytas Mato Šalčiaus atminimui skirtas bareljefas.

Pasikeitimai:

1936 m. Už knygą "Svečiuose pas 40 tautų" apdovanotas „Spaudos fondo“ premija

Monografijų sąrašas:

Sudarytų knygų sąrašas: Nėra

Straipsnių sąrašas

Projekto iniciatoriai: Japan foundation VDU
Top